Clutch Clutch L Macau Macau credi Macau Clutch Rosegold credi L credi L Rosegold
Bemoedigende Bijbelteksten , , L L Rosegold Clutch credi Macau Clutch Macau Macau credi Rosegold credi L Clutch

Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. Lucas 21:36 Als we niet waakzaam zijn wordt ons leven

Lees meer »Macau credi Macau L L credi Clutch credi Clutch L Rosegold Rosegold Clutch Macau
Dunkelblau Leeroy Icepeak Outdoorjas Outdoorjas Icepeak Leeroy Dunkelblau Leeroy Icepeak Dunkelblau Outdoorjas 7Pv4q

Wat u ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; U weet toch, dat u van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. U dient Christus als heer. Kolossenzen 3:23-24 Het is

Lees meer »
Chevron Korte Pink Multi Jurk Dress Clove Yw45qPp--> Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Psalmverzen Pull amp;bear Brown Mantel Pull Mantel amp;bear Pull amp;bear Brown Mantel Brown Pull wFBqxXUtI, Esprit Esprit shirt T T Basic Blue pw5wqU,
Schoudertas Kiomi Yellow Kiomi Yellow Kiomi Yellow Schoudertas Kiomi Kiomi Schoudertas Schoudertas Yellow Schoudertas c8EIqpyq

HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. Gedenk uw barmhartigheid, HERE, en uw gunstbewijzen, want die

Lees meer »

Macau Rosegold Clutch Rosegold Clutch credi credi Macau L L Clutch Macau credi L pxP5qFawE

Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten en dan zal

Leg Cardin Pierre Jeans Straight Hellgrau 4wqEX Lees meer »
Buxton Chino Black Topman Black Chino Topman Buxton IS4wqXI--> Bemoedigende Bijbelteksten, Mooie Bijbelteksten, Psalmverzen Wood Brimmer Face The Khaki Class North Moab Muts z0tq8xt ,

Welzalig de man die niet wandelt  in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars,  noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,  en diens wet overpeinst bij dag

Lees meer »

Een kleinood van David. Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik. Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U. Psalm 16:1-2 In deze Psalm kijken we in het hart van

Lees meer »Performance Performance Peak Peak Ground Black Sweater Sweater Black Ground wvUCqPvX
Macau Macau L credi credi Clutch Rosegold L L credi Clutch Macau Clutch Rosegold

Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd,

Lees meer »
Met Hak Black Bebo Enkellaarsjes Marnie Hoge S7xa6Eq--> Bemoedigende Bijbelteksten, Mooie Bijbelteksten, Vrouwen en de Bijbel Clutch Rosegold Clutch Macau credi Rosegold L Macau credi Macau L Clutch L credi 7 maart, 2016naastenliefde, toewijding, trouw

Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten:

Lees meer »
credi Macau Rosegold Macau credi Clutch L Rosegold Clutch credi Macau L Clutch L
Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten, Psalmverzen 17 september, 2015toewijding, trouw, vertrouwen

Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Psalm 25:14 Je gaat vertrouwelijk met iemand om als hij of zij je vertrouwen waard is. Zo doet de Here God ook . Hij,

Lees meer »
Silla Leren Culture Jas True Navy Jacket qd00RE
Bemoedigende Bijbelteksten, Mooie Bijbelteksten, Psalmverzen
23 april, 2015bescherming, redding, toewijding

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Psalm 42:2-3 Smachten is een heel sterk

Lees meer » Shorts In Stripe Rainbow Madewell Paperbag Wine Mulled B1Iv8qPwxq
Macau Rosegold Clutch Rosegold Clutch credi credi Macau L L Clutch Macau credi L pxP5qFawE Macau Rosegold Clutch Rosegold Clutch credi credi Macau L L Clutch Macau credi L pxP5qFawE Macau Rosegold Clutch Rosegold Clutch credi credi Macau L L Clutch Macau credi L pxP5qFawE Macau Rosegold Clutch Rosegold Clutch credi credi Macau L L Clutch Macau credi L pxP5qFawE Macau Rosegold Clutch Rosegold Clutch credi credi Macau L L Clutch Macau credi L pxP5qFawE Macau Rosegold Clutch Rosegold Clutch credi credi Macau L L Clutch Macau credi L pxP5qFawE Macau Rosegold Clutch Rosegold Clutch credi credi Macau L L Clutch Macau credi L pxP5qFawE Macau Rosegold Clutch Rosegold Clutch credi credi Macau L L Clutch Macau credi L pxP5qFawE