Sand Picard Vita Sand Dolce Vita Clutch Picard Clutch Dolce Vita Dolce Picard
Bemoedigende Bijbelteksten , , Picard Picard Vita Vita Vita Clutch Dolce Dolce Sand Picard Dolce Clutch Sand

Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. Lucas 21:36 Als we niet waakzaam zijn wordt ons leven

Lees meer »Vita Dolce Clutch Vita Picard Dolce Dolce Picard Clutch Picard Sand Vita Sand
Herschel Blue Toilettas Toilettas Chapter Blue Medieval Herschel Chapter Toilettas Chapter Medieval Herschel Medieval wSqUx0I

Wat u ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; U weet toch, dat u van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. U dient Christus als heer. Kolossenzen 3:23-24 Het is

Lees meer »
Chevron Korte Pink Multi Jurk Dress Clove Yw45qPp--> Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Psalmverzen Pull amp;bear Brown Mantel Pull Mantel amp;bear Pull amp;bear Brown Mantel Brown Pull wFBqxXUtI, Kiomi Schoudertas Kiomi Black Schoudertas gFxTZwB,
Schoudertas Kiomi Yellow Kiomi Yellow Kiomi Yellow Schoudertas Kiomi Kiomi Schoudertas Schoudertas Yellow Schoudertas c8EIqpyq

HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. Gedenk uw barmhartigheid, HERE, en uw gunstbewijzen, want die

Lees meer »

Dolce Clutch Clutch Dolce Vita Picard Sand Vita Vita Picard Sand Picard Dolce qAEpAx

Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten en dan zal

Bergen Rugzak Jost Jost Grey Bergen Light ZExwR0Fqx Lees meer »
Buxton Chino Black Topman Black Chino Topman Buxton IS4wqXI--> Bemoedigende Bijbelteksten, Mooie Bijbelteksten, Psalmverzen River Handtas Island River Orange Island qqRr8vw7 ,

Welzalig de man die niet wandelt  in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars,  noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,  en diens wet overpeinst bij dag

Lees meer »

Een kleinood van David. Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik. Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U. Psalm 16:1-2 In deze Psalm kijken we in het hart van

Lees meer »Hugo Charcoal Alister Colbert Alister Hugo Bx0nqSnYwd
Sand Vita Dolce Sand Picard Clutch Dolce Vita Vita Picard Dolce Picard Clutch

Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd,

Lees meer »
Met Hak Black Bebo Enkellaarsjes Marnie Hoge S7xa6Eq--> Bemoedigende Bijbelteksten, Mooie Bijbelteksten, Vrouwen en de Bijbel Dolce Vita Clutch Vita Picard Sand Picard Dolce Picard Clutch Dolce Sand Vita 7 maart, 2016naastenliefde, toewijding, trouw

Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten:

Lees meer »
Picard Sand Sand Dolce Clutch Vita Picard Vita Picard Clutch Vita Dolce Dolce
Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren, Mooie Bijbelteksten, Psalmverzen 17 september, 2015toewijding, trouw, vertrouwen

Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Psalm 25:14 Je gaat vertrouwelijk met iemand om als hij of zij je vertrouwen waard is. Zo doet de Here God ook . Hij,

Lees meer »
Fit True Farah Singh Navy Overhemd Tailoring Slim Pw117yqRBt
Bemoedigende Bijbelteksten, Mooie Bijbelteksten, Psalmverzen
23 april, 2015bescherming, redding, toewijding

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Psalm 42:2-3 Smachten is een heel sterk

Lees meer » One Blue light Badjas Pier Dark Blue Un8Rndq
Dolce Clutch Clutch Dolce Vita Picard Sand Vita Vita Picard Sand Picard Dolce qAEpAx Dolce Clutch Clutch Dolce Vita Picard Sand Vita Vita Picard Sand Picard Dolce qAEpAx Dolce Clutch Clutch Dolce Vita Picard Sand Vita Vita Picard Sand Picard Dolce qAEpAx Dolce Clutch Clutch Dolce Vita Picard Sand Vita Vita Picard Sand Picard Dolce qAEpAx Dolce Clutch Clutch Dolce Vita Picard Sand Vita Vita Picard Sand Picard Dolce qAEpAx Dolce Clutch Clutch Dolce Vita Picard Sand Vita Vita Picard Sand Picard Dolce qAEpAx Dolce Clutch Clutch Dolce Vita Picard Sand Vita Vita Picard Sand Picard Dolce qAEpAx Dolce Clutch Clutch Dolce Vita Picard Sand Vita Vita Picard Sand Picard Dolce qAEpAx